slider-3veze

Projektový management

Inžiniering a Technický dozor

Poradenská a konzultačná činnosť

slider-OCmirage2
slider-NovyHaj

O SPOLOČNOSTI

ENG2 SR poskytuje svojim klientom komplexné služby Projektového managementu a managementu výstavby (Construction managementu), Inžinieringu, Technického/stavebného dozoru a Poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti výstavby vo všetkych fázach od definície zámerov až po uvedenie diela do prevádzky.

Sme akceptovaní všetkymi slovenskými a niektorými zahraničnými bankami a finančnými inštitúciami ako nezávislý expert z oblasti výstavby a developmentu.