Dubová Alej, Ivánka pri Dunaji Obytná zóna Dombale I, Bytový komplex DUBAJ

Termín:  01/2022 – 10/2024
Klient: EURO INVEST Development, s.r.o.
Rozsah služieb: Technický dozor investora, koordinátor klientskych zmien
Investičné náklady: 11.370.000,- €