Obchodné centrum OC Mirage Žilina

Termín: 02/2009 -12/2010
Klient:
Mirage Shopping Center a.s.
Rozsah služieb: Technický dozor a koordinácia zhotoviteľov pri výstavbe obchodného centra v Žiline.
Investičné náklady: cca 17mil EUR.