Bytový dom Koménius – Pezinok

Termín: 2/2014 – 2/2015
Klient: WinByt s.r.o.
Rozsah služieb: Kompletný projektový management v prípravnej a realizačnej fáze, Príprava podkladov pre úver financujúcej banky, Kompletná inžinierska činnosť. Výkon technického dozoru a konzultačná a poradenská činnosť pri výstavbe Bytového domu v Pezinku
Investičné náklady: 3 mil EUR