Bytový dom Ružinovská Jednička

Termín: 12/2014 – trvá
Klient: Ružinovská Jednička
Rozsah služieb: Organizácia výberu zhotoviteľa, Výkon technického dozoru a konzultačná a poradenská činnosť. Riadenie zmien a kontrola nákladov pri výstavbe Bytového domu v Ružinove.
Investičné náklady: neuvádzané