Kanalizácia Podunajské Biskupice

Termín: 7/2014 – trvá
Klient: MČ Podunajské Biskupice
Rozsah služieb: Výkon Technického dozoru pri výstavbe kanalizácie v Podunajských Biskupiciach (financované zo zdrojov EU)
Investičné náklady: neuvádzané