Vedecko technologický park – CEPIT Vajnory

Termín: 6/2012 – trvá
Klient: Cepit Infraštruktúra s.r.o.
Rozsah služieb: Konzultačná a poradenská činnosť pri príprave výstavby technologického parku vo Vajnoroch
Investičné náklady: neuvádzané