Zóna – Staré letisko (Vajnory)

Termín: 4/2006 – 5/2008
Klient: Circle Slovakia
Rozsah služieb: Poradenská a konzultačná činnosť pri príprave výstavby na území bývalého vajnorského letiska (90ha).
Investičné náklady: neuvádzané