Bytový dom Okaníkova ul.

Termín: 09/2014 – trvá
Klient: ITB Residence s.r.o.
Rozsah služieb: Výkon technického dozoru a konzultačná a poradenská činnosť. Riadenie zmien a kontrola nákladov, pri výstavbe Bytového domu na Okaníkovej ulici v Bratislave. Reporting financujúcej banke
Investičné náklady: neuvádzané