Polyfunkčný objekt Pri Mýte, Škultétyho ulica, Bratislava

Termín: 12/2021 – 12/2023
Klient: Penta Real Estate
Rozsah služieb: Cost Management a Technický dozor investora
Investičné náklady: 17 500 000 €