Hotel Lebenski, Starý Smokovec

Termín: 01/2023 – 05/2024
Klient: Lebenski, s.r.o. . – BuknaLaurinčík
Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: 4 878 372 €