UNIMED Centrum

Termín: Plánované ukončenie výstavby 11/2023
Klient: UNIMED SK, spol. s r.o.
Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: pôvodná zmluvná cena 17 mil. eur

Popis služieb: Kontrola kvality, management nákladov, výber dodávateľov