20 rokov s vami

Za uplynulých dvadsať rokov sa v mene konateľov spoločnosti chceme úprimne poďakovať všetkým obchodným partnerom a spoločnostiam za doterajšiu spoluprácu a sľúbiť, že budeme robiť všetko preto, aby boli aj naďalej s našimi službami spokojní a venovali nám svoju priazeň.

Kto sme

Spoľahlivý výkon technického dozoru investorovi šetrí čas, energiu a predovšetkým náklady.

Sme profesionálna konzultačná a projektová spoločnosť poskytujúca služby Projektového manažmentu, technického dozoru, cenového konzultanta, poradenskej a konzultačnej činnosti. Naše skúsenosti pramenia z viac ako 18 ročnej praxe.

V oblasti technického dozoru zastupujeme, konzultujeme a chránime záujmy investora. Pre investora optimalizujeme vynaložené finančné prostriedky, priebežne kontrolujeme dodržiavanie plánovaných nákladov a termínov, sledujeme, či sa projekt realizuje v súlade s projektovou dokumentáciou, s podmienkami zmlúv o dielo a s právnymi predpismi.

Naše projekty

Spoločnosť ENG2 vidno po boku významných developerov a investorov v roli projektového manažéra alebo technického dozoru nielen v Bratislave, ale aj po celom Slovensku.

Aktuálne pracujeme na viacerých prestížnych bratislavských projektoch ako Národná kultúrna pamiatka Jurkovičova tepláreň, Slnečnice – zóna Viladomy, Slnečnice – zóna mesto, Discovery Tower. Mimo Bratislavy riadime projekty pre OBI v Spišskej Novej vsi a vo Zvolene. Z nedávno dozorovaných projektov sú to obytné domy Nuppu2 a Nuppu3 v bratislavskom Ružinove, Jarabinky, Administratívna budova Čulenova Office, niekoľko objektov projektu Nový Stein, obchodné centrum v Martine, Einsteinova Business Centrum v Petržalke, projekt Čerešne v Dúbravke.

Záruka profesionality

Naša sila spočíva v stabilnom tíme s viac ako 40 profesionálmi a konzultantmi z oblasti výstavby a developmentu. Klientom poskytujeme zrozumiteľné informácie, na základe ktorých sa vie rýchlo a správne rozhodnúť.

Zabezpečujeme komplexné služby Projektového manažmentu (Project management) a manažmentu výstavby (Construction management)InžinieringuTechnického/stavebného dozoru a Poradenskej a konzultačnej činnosti. Naša práca začína definíciou zámerov a pokračuje vo všetkých fázach výstavby až po uvedenie diela do prevádzky.

„V štádiu prípravy projektu sa venujeme optimalizácii technických riešení, kontrole projektovej dokumentácie tak, aby sme znižovali riziká a nepríjemné prekvapenia v priebehu výstavby. Klienti od nás vyžadujú zrozumiteľne spracované informácie tak, aby sa podľa nich dokázali rýchlo a správne rozhodnúť. Mnohokrát oni sami nemajú jednoznačný názor, potrebujú argumentáciu a podporu nášho tímu, ktorý sa v problematike vyzná.“

NAPÍSALI O NÁS