Polyfunkčný komplex Polianky (Čerešne)

Názov projektu: Polyfunkčný komplex Polianky
Komerčný názov: Čerešne
Termín: 06/2016 – 06/2019
Generálny Zhotoviteľ: GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o.
Investičný náklad: 14 408 290 € bez DPH
Počet bytov : 178 bytov
Rozsah služieb: Technický dozor investora a organizácia a riadenie realizácie stavby