Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava / Čulenova Office 2

Termín: 06/2018 – 07/2020
Klient: SKY PARK OFFICES s.r.o.
Rozsah služieb: projektový manažment a TDI
Investičné náklady: – neuvádzame
Počet bytov, / metre štvorcové:

– administratívna časť: celková podlahová plocha 38 028 m2, z toho kancelárske priestory cca 31 000 m2 a obchodné priestory cca 7 000 m2
– garáž: celková podlahová plocha vrátane technických miestností 24 364 m2, spolu 495 parkovacích miest
– stavba má 3 podzemné podlažia a 19 nadzemných podlaží