Administratívna budova BOC Košice

Termín:
Klient:
Rozsah služieb:
Investičné náklady: neuvádzané

Termín:  04/2009 – 08/2010
Klient: Bastion Office Center
Rozsah služieb: Projektový management pri príprave výstavby administratívnej budovy v Košiciach.
Investičné náklady: cca 13mil EUR.