STEIN 2 – SPILKA, Konverzia národnej kultúrnej pamiatky

Názov projektu: STEIN 2 – SPILKA, Konverzia národnej kultúrnej pamiatky, Legionárska ulica, Bratislava
Termín: od 09/2017 do 12/2019
Klient: ArchiC SPILKA s.r.o.
Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: 10 mil €
Počet bytov: 3950 m2 (úžitková plocha)