Administratívno-prevádzková budova ORANGE Banská Bystrica

Termín: 11/2003
Klient: Orange Slovensko 
Rozsah služieb: Riadenie a koordinácia projektu, rekonštrukcie a dostavby administratívnej a prevádzkovej budovy mobilného operátora počas plnej prevádzky technológie.
Investičné náklady: neuvádzané