BEŠEŇOVÁ

Termín: Ukončené 09/2022
Klient: Bešeň, s. r. o.
Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: pôvodná zmluvná cena 1,6 mil. eur

Popis služieb: Kontrola kvality, management nákladov, výber dodávateľov