Bytový dom Nový Háj

Termín: 03/2014 – 02/2015
Klient: Elonir (ITB)
Rozsah služieb: Technický a nákladový audit, prevzatie technického dozoru v cca ¾ výstavby, Kontrola nákladov, záverečné vyučtovanie, kontrola zmien bytového domu.
Investičné náklady: neuvádzané