Bytovy dom Obydick

Termín: Predrealizačný inžiniering, zabezpečenie Územného rozhodnutia a stavebných povolení
Klient: ZIPP Bratislava
Rozsah služieb: 2006-2007
Investičné náklady: neuvádzané