DISCOVERY Residence

Termín: 08/2019 – 09/2021
Klient: Discovery Residence s.r.o.

Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: 18 mil. eur

Popis služieb: Technický dozor, kontrola kvality vyhotovenia, management nákladov, sledovanie plnenia a dodržiavanie termínov podľa riadiaceho harmonogramu, príprava a riadenie procesu komplexného vyskúšania budovy, technické a nákladové posúdenie zmien, technické obhliadky bytov s klientami, príprava podkladov pre kolaudáciu, účasť a podpora na predkolaudačných obhliadkach a na kolaudačných jednaniach, uvedenie budovy do prevádzky a technické poradenstvo počas výstavby.