Bytový dom Jesenský vŕšok
Banská Bystrica

Rezidenčný objekt v blízkosti centra Banskej Bystrice.

Termín: 05/2012 – 02/2014
Klient: IWWI a.s.
Rozsah služieb: Technický dozor pri výstavbe bytového projektu v Banskej Bystrici
Investičné náklady: neuvádzané