Obytný komplex III Veže Bratislava

Termín: 11/2006 – 5/2013
Klient: CRESCO, Quinlan Private Golub
Rozsah služieb: Projektový management, inžiniering a  technický dozor prípravy výstavby bytového komplexu III Veže Bratislava.
Investičné náklady: cca 45 mil EUR.