Obytný súbor Senec Gardens

Termín: 02/2009 – trvá
Klient: NEP Partners
Rozsah služieb: Projektový management a technický dozor Obytnej zóny v Senci
Investičné náklady: cca 20 mil EUR.