Bytový dom A2, A2, Slnečnice Zóna mesto

Názov projektu: Bytový dom A1, Slnečnice Zóna mesto
Termín: 2015 – 2018
Klient: CRESCO
Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: Neuvádzané
Počet bytov: 348

Názov projektu: Bytový dom A2, Slnečnice Zóna mesto
Termín: 2015 – 2018
Klient: CRESCO
Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: Neuvádzané
Počet bytov: 348