Administratívna budova Jarošova

Termín: 01/2010 – 08/2011
Klient: GTC Jarošova OC
Rozsah služieb: Projektový management /Construction management/ a technický dozor pri rekonštrukcii administratívnej budovy v Bratislave
Investičné náklady: cca 8 mil EUR.