Administratívna budova Vered /Mlynské Nivy/

Termín:  3/2006 – 8/2007
Klient: Vered a.s.
Rozsah služieb:Management výstavby projektu administratívno-prevádzkovej budovy
Investičné náklady: neuvádzané