Business Center BBC V
Bratislava

Termín: 2002 – 2004
Klient: BSR BC s.r.o. /Agemo a.s.
Rozsah služieb: Projekt Management a Technický dozor investora + inžiniering – administratívna budova 35.000m2 kancelárskych priestorov, podzemné garáže + vyvolané investície.
Investičné náklady: cca 40mil EUR