Business Center BBC IV
Bratislava

Termín: 2003
Klient: Agemo a.s.
Rozsah služieb: Management a Technický dozor investora pri nadstavbe administratívneho objektu počas plnej prevádzky.
Investičné náklady: neuvádzané