Administratívna budova KBC

Termín: 5/2006 – 11/2007

Klient: Intrade

Rozsah služieb: Projektový management a technický dozor pri totálnej rekonštrukcií a nadstavbe objektu administratívnej budovy v Košiciach.

Investičné náklady: cca 2,8mil EUR.