Obchodné Centrum Vajnoria – Bratislava Vajnory

Termín:02/2014 – 05/2015
Klient: Finmat s.r.o.
Rozsah služieb:Konzultačná a poradenská činnosť pri výstavbe obchodného centra, Organizácia a vyhodnocovanie výberového konania, Value Engineering Výkon technického dozoru, Reporting financujúcej banke
Investičné náklady: neuvádzané