Obytný súbor Jarabiny

Názov projektu: Obytný súbor Jarabiny
Termín: 11/2016 – 12/2018
Klient:  Jarabiny Invest, a.s.
Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: 33 mil. €
Počet bytov: 374 bytov; 26 obchodných priestorov vo výmere 5 988,25 m2.