Obytný súbor Vilinky

Termín: 03/2013 – 11/2014
Klient: YIT Reding a.s.
Rozsah služieb: Výkon technického dozoru a konzultačná a poradenská činnosť pri výstavbe obytného súboru pre fínskeho developera YIT
Investičné náklady: neuvádzané