Obytný súbor Vtáčnik – I. II. Etapa

Termín: 5/2006 – 9/2013
Klient:  GTC Real Estate
Rozsah služieb: Riadenie projektu obytného súboru nadštandardných bytov v Bratislave.
Investičné náklady: cca 20mil EUR, celkovo všetky etapy cca 60mil EUR.