Technický dozor, poradenská a konzultačná činnosť

Komplexné služby

Projektový manažment a manažment výstavby

Komplexné služby

Polyfunkčná budova na Dunajskej ulici v Bratislave

Termín:
Klient: CRESCO
Rozsah služieb:Design management, Projektový management a Technický dozor, Kontrola nákladov, kontrola zmien.
Investičné náklady: neuvádzané