Polyfunkčný objekt EUROPALACE Žilina

Termín: 1/2007 – 12/2009
Klient: SSIM
Rozsah Služieb: Management výstavby polyfunkčného komplexu v Žiline.
Investičné náklady: cca 25mil EUR.