Polyfunkčný objekt Tomášikova ul. Bratislava

Termín: 3/2003 – 12/2004
Klient: ZIPP Bratislava s.r.o.
Rozsah služieb: Technický dozor investora, inžiniering – polyfunkčný objekt – 160 bytových jednotiek, obchodné priestory a podzemné garáže.
Investičné náklady: cca 13mil EUR