Rekonštrukcia pamiatkového objektu Gorkého 4 Bratislava

Termín: 2018/2019

Technický dozor investora, príprava na kolaudáciu, poradenská a konzultačná činnosť