ZWIRN

Termín: Plánované ukončenie výstavby 06/2023
Klient: YIT Slovakia
Rozsah služieb: Technický dozor investora
Investičné náklady: pôvodná zmluvná cena 40 mil. eur

Popis služieb: Kontrola kvality, management nákladov, súčinnosť pri výbere dodávateľov